Акафист преподобному Серафиму Саровскому, чудотворцу


Кондак 1
Избра́нный чудотво́рче и преди́вный уго́дниче Христо́в, ско́рый помо́щниче и моли́твенниче наш, преподо́бне о́тче Серафи́ме! Велича́юще просла́вльшаго тя Го́спода, воспева́ем ти похва́льная. Ты же, име́яй ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких нас бед свободи́, зову́щих: Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Икос 1
А́нгелов Творе́ц избра́ тя изнача́ла, да просла́виши житие́м твои́м пречу́дное и́мя Святы́я Тро́ицы: яви́лся бо еси́ вои́стинну а́нгел на земли́ и во пло́ти серафи́м; я́ко луч пресве́тлый Ве́чнаго Со́лнца Пра́вды, просвети́ся житие́ твое́. Мы же, зря́ще прехва́льныя труды́ твоя́, с благогове́нием и ра́достию глаго́лем ти сицева́я: Ра́дуйся, пра́вило ве́ры и благоче́стия; ра́дуйся, о́бразе кро́тости и смире́ния. Ра́дуйся, пресла́вное ве́рных велича́ние; ра́дуйся, прети́хое ско́рбным утеше́ние. Ра́дуйся, прелюби́мое и́ноков похвале́ние; ра́дуйся, живу́щим в ми́ре преди́вное поможе́ние. Ра́дуйся, Росси́йския держа́вы сла́во и огражде́ние; ра́дуйся, тамбо́вския страны́ свяще́нное украше́ние. Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 2
Ви́дящи ма́ти твоя́, преподо́бне о́тче Серафи́ме, те́плую любо́вь твою́ ко и́ноческому житию, позна́ святу́ю во́лю Госпо́дню о тебе́, и Бо́гу, я́ко дар соверше́н принося́щи, благослови́ тя на те́сный путь и́ноческий святы́м кресто́м свои́м, его́же до конца́ жития́ твоего́ на пе́рсех носи́л еси́, зна́менуя ве́лию любо́вь твою́ к распе́ншемуся за ны Христу́ Бо́гу на́шему, Ему́же вси со умиле́нием зове́м: Аллилу́иа.

Икос 2
Ра́зум небе́сный тебе́ дарова́ся, свя́тче Бо́жий: от ю́ности твоея́ не престая́ помышля́ти о Небе́снем, оста́вил еси́ дом о́тчий Ца́рствия Бо́жия ра́ди и пра́вды Его́. Сего́ ра́ди приими́ от нас похвалы́ сия́: Ра́дуйся, гра́да Ку́рска ча́до богоизбра́нное; ра́дуйся, роди́телей благочести́вых о́трасль пречестна́я. Ра́дуйся, доброде́тели ма́тере своея́ унасле́дивый; ра́дуйся, благоче́стию и моли́тве е́ю науче́нный. Ра́дуйся, на по́двиги от ма́тере кресто́м благослове́нный; ра́дуйся, благослове́ние сие́ я́ко святы́ню до сме́рти соблюды́й. Ра́дуйся, любве́ ра́ди Го́спода дом оте́ческий оста́вивый; ра́дуйся, вся красна́я ми́ра сего́ ни во что же вмени́вый. Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 3
Си́ла Вы́шняго от ю́ности твоея́ вои́стинну храня́ше тя, преподо́бне: с высоты́ бо хра́ма спа́дша сохрани́ тя Госпо́дь неврежде́нна, и стра́ждущу ти лю́те Сама́ Влады́чица ми́ра яви́ся, с Небе́с исцеле́ние прине́сши, зане́ измла́да ве́рно служи́л еси́ Бо́гу, вы́ну взыва́я Ему́: Аллилу́иа.

Икос 3
Име́я тща́ние о по́двизе и́ноческаго равноа́нгельнаго жития́, во град святы́й Ки́ев поклоне́ния ра́ди преподо́бным Пече́рским прите́кл еси́, и от уст преподо́бнаго Досифе́а повеле́ние прии́м в пусты́ню Саро́вскую путь свой упра́вити, ве́рою издале́ча облобыза́л еси́ ме́сто свято́е сие́, и та́мо всели́вся житие́ твое́ богоугодное сконча́л еси́. Мы же, дивя́щеся таково́му о тебе́ Бо́жию промышле́нию, со умиле́нием вопие́м ти: Ра́дуйся, мирски́я суеты́ отреши́выйся; ра́дуйся, Небе́снаго Оте́чества пла́менно возжеле́вый. Ра́дуйся, Христа́ всем се́рдцем возлюби́вый; ра́дуйся, благо́е и́го Христо́во на себе́ восприе́мый. Ра́дуйся, соверше́ннаго послуша́ния испо́лненный; ра́дуйся, святы́х за́поведей Госпо́дних блюсти́телю ве́рный. Ра́дуйся, ум твой и се́рдце в Бо́зе моли́твенно утверди́вый; ра́дуйся, сто́лпе благоче́стия непоколеби́мый. Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 4
Бу́рю злых напа́стей утиша́я, проше́л еси́ весь путь те́сный и ско́рбный по́двига и́ноческаго, несы́й яре́м пусты́ннаго жития́, затво́ра и молча́ния, многоно́щнаго бде́ния, и та́ко, благода́тию Бо́жиею восходя́ от си́лы в си́лу, от дея́ния к богови́дению, пресели́лся еси́ во Оби́тели Го́рния, иде́же со А́нгелы пое́ши Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 4
Слы́шаще и ви́дяще свято́е житие́ твое́, преподо́бне о́тче Серафи́ме, вся бра́тия твоя́ удивля́хуся тебе́ и, приходя́ще к тебе́, поуча́хуся о словесе́х твои́х и по́двизех, сла́вяще Го́спода, ди́внаго во святы́х Свои́х. И мы вси с ве́рою и любо́вию восхваля́ем тя, преподо́бне о́тче, и вопие́м ти си́це: Ра́дуйся, всего́ себе́ в же́ртву Го́сподеви принесы́й; ра́дуйся, на высоту́ безстра́стия возше́дый. Ра́дуйся, во́ине Христо́в добропобе́дный; ра́дуйся, Небе́снаго Домовлады́ки ра́бе благи́й и ве́рный. Ра́дуйся, предста́телю о нас пред Го́сподем непосты́дный; ра́дуйся, к Богоро́дице моли́твенниче наш неусы́пный. Ра́дуйся, пречу́днаго благоуха́ния кри́не пусты́нный; ра́дуйся, благода́ти Бо́жия сосу́де непоро́чный. Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 5
Боже́ственный свет осия́ жили́ще твое́, преподо́бне, егда́ боля́щу ти и на одре́ сме́ртнем лежа́щу, Сама́ Пречи́стая Де́ва, прише́дши к тебе́ со святы́ми апо́столы Петро́м и Иоа́нном, рече́: «Сей есть от ро́да на́шего», - и главе́ твое́й косну́ся. А́бие же исцеле́в, воспе́л еси́ благода́рне Го́сподеви: Аллилу́иа.

Икос 5
Ви́дя враг ро́да челове́ча чи́стое и свято́е житие́ твое́, преподо́бне Серафи́ме, восхоте́ погуби́ти тя: наведе́ бо на тя лю́ди злы, и́же беззако́нно истяза́ху тя и е́ле жи́ва су́ща оста́виша; ты же, о́тче святы́й, я́ко а́гнец кро́ток, вся претерпе́л еси́, за оби́дящих тя Го́сподеви моля́ся. Те́мже мы вси, таково́му твоему́ незло́бию дивя́щеся, вопие́м ти: Ра́дуйся, в кро́тости и смире́нии твое́м Христу́ Бо́гу подража́вый; ра́дуйся, незло́бием твои́м ду́ха зло́бы победи́вый. Ра́дуйся, чистоты́ душе́вныя и теле́сныя храни́телю усе́рдный; ра́дуйся, пусты́нниче, дара́ми благода́тными преиспо́лненный. Ра́дуйся, подви́жниче богопросла́вленный и прозорли́вый; ра́дуйся, наста́вниче мона́хов преди́вный и богому́дрый. Ра́дуйся, Святы́я Це́ркве похвало́ и ра́дование; ра́дуйся, оби́тели Саро́вския сла́во и удобре́ние. Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 6
Пропове́дует пусты́ня Саро́вская по́двиги и труды́ твоя́, богоно́сне уго́дниче Христо́в: де́бри бо и леса́ ея́ моли́твою облагоуха́л еси́, проро́ку Бо́жию Илии́ и Крести́телю Госпо́дню Иоа́нну подража́я, и яви́лся еси́ пусты́ни прозябе́ние многопло́дное дара́ми Ду́ха Свята́го, Его́же де́йствием мно́гая и пресла́вная соверши́л еси́, подвизая ве́рных воспева́ти благи́х Пода́телю Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 6
Возсия́ в тебе́ но́вый богови́дец, Моисе́ю подо́бный, Серафи́ме блаже́нне: непоро́чно бо служе́ние олтарю́ Госпо́дню соверша́я, сподо́бился еси́ зре́ти Христа́, во хра́ме со Безпло́тными Си́лами гряду́ща. Сему́ Бо́жию о тебе́ благоволе́нию дивя́щеся, воспева́ем ти си́це: Ра́дуйся, богови́дче пресла́вный; ра́дуйся, Све́том Трисия́нным озаре́нный. Ра́дуйся, Пресвяты́я Тро́ицы служи́телю ве́рный; ра́дуйся, Ду́ха Свята́го жили́ще украше́нное. Ра́дуйся, Христа́ со А́нгелы теле́сныма очи́ма лицезре́вый; ра́дуйся, в бре́ннем телеси́ ра́йскую сла́дость предвкуси́вый. Ра́дуйся, Хле́бом Жи́зни насыще́нный; ра́дуйся, питие́м безсме́ртия напое́нный. Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 7
Хотя́ Человеколю́бец Госпо́дь яви́ти в тебе́, преподо́бне, Свое́ неизрече́нное к лю́дем милосе́рдие, показа́ тя я́ко вои́стинну свети́ло богосве́тлое: де́лы бо и словесы́ твои́ми всех приводи́л еси́ ко благоче́стию и любви́ Божией. Те́мже сия́нием по́двигов твои́х просвеще́ни и хле́бом уче́ния твоего́ насыще́ни, тебе́ усе́рдно велича́ем и просла́вльшему тя Христу́ вопие́м: Аллилу́иа.

Икос 7
Но́ваго ви́дяще тя избра́нника Бо́жия, издале́ча притека́ху к тебе́ ве́рнии в ско́рбех и боле́знех; и сих, беда́ми отягче́нных, не отри́нул еси́, источа́я целе́ния, да́руя утеше́ние, предста́тельствуя в моли́твах. Те́мже исхожда́ше во всю зе́млю Росси́йскую веща́ние чуде́с твои́х, и си́це тя сла́вляху духо́вная ча́да твоя́: Ра́дуйся, па́стырю наш до́брый; ра́дуйся, о́тче ми́лостивый и кро́ткий. Ра́дуйся, врачу́ наш ско́рый и благода́тный; ра́дуйся, не́мощей на́ших цели́телю милосе́рдый. Ра́дуйся, в беда́х и обстоя́ниих помо́щниче ско́рый; ра́дуйся, душ смяте́нных умири́телю пресла́достный. Ра́дуйся, гряду́щая я́ко настоя́щая прови́девый; ра́дуйся, прегреше́ний сокрове́нных обличи́телю прозорли́вый. Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 8
Стра́нное чу́до ви́дим на тебе́, преподо́бне: я́ко ста́рец сый немощны́й и притру́дный, ты́сящу дний и ты́сящу но́щий на ка́мени в моли́тве пребыва́л еси́. Кто дово́лен изрещи́ боле́зни и боре́ния твоя́, блаже́нне о́тче, я́же претерпе́л еси́, возде́я преподо́бнии ру́це твои́ к Бо́гу, Амали́ка мы́сленнаго побежда́я и Го́сподеви поя́: Аллилу́иа.

Икос 8
Весь еси́ жела́ние, весь сла́дость, Сладча́йший Иису́се! — та́ко в моли́твах взыва́л еси́, о́тче, в пусты́ннем безмо́лвии твое́м. Мы же, суето́ю помраче́ннии и во гресе́х все житие́ ижди́вшии, восхваля́юще любо́вь твою́ ко Го́споду, си́це вопие́м ти: Ра́дуйся, лю́бящим и чту́щим тя хода́таю спасе́ния; ра́дуйся, приводя́й гре́шников ко исправле́нию. Ра́дуйся, молча́льниче и затво́рниче преди́вный; ра́дуйся, моли́твенниче о нас усе́рдный. Ра́дуйся, пла́менную любо́вь ко Го́споду показа́вый; ра́дуйся, огне́м моли́твы стре́лы вра́жия попали́вый. Ра́дуйся, свеще́ неугаси́мая, моли́твою в пусты́ни пламене́ющая; ра́дуйся, свети́льниче, горя́й и светя́й дарова́нии духо́вными. Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 9
Все естество́ а́нгельское удиви́ся стра́нному зре́нию: ста́рцу бо, су́щу в затво́ре, Небесе́ и земли́ Цари́ца яви́ся, повелева́ющи, да откры́ет затво́р свой и да не возбрани́т лю́дем правосла́вным вни́ти к себе́, но да всех пе́ти научи́т Христу́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 9
Вети́и многовеща́ннии не возмо́гут изрещи́ кре́пость любве́ твоея́, блаже́нне: пре́дал бо еси́ себе́ на служе́ние всем приходя́щим к тебе́, повеле́ние Богома́тере исполня́я, и был еси́ недоумева́ющим сове́тник благи́й, уныва́ющим уте́шитель, заблужда́ющихся кро́ткое вразумле́ние, боля́щих врач и цели́тель. Сего́ ра́ди вопие́м ти: Ра́дуйся, от ми́ра в пусты́ню всели́выйся, да доброде́тели приобря́щеши; ра́дуйся, из пусты́ни во оби́тель возврати́выйся, во е́же доброде́тели се́мена се́яти. Ра́дуйся, Ду́ха Свята́го благода́тию осия́нный; ра́дуйся, кро́тосте и смире́ния испо́лненный. Ра́дуйся, притека́вшим к тебе́ оте́ц чадолюби́вый; ра́дуйся, в словесе́х любве́ ободре́ние и утеше́ние им подава́вый. Ра́дуйся, приходя́щия к тебе́ ра́достию и сокро́вищем именова́вый; ра́дуйся, за любо́вь твою́ святу́ю ра́достей Небе́снаго Ца́рствия сподо́бивыйся. Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 10
Спаси́тельнаго твоего́ по́двига, преподо́бне, дости́г сконча́ния, на моли́тве коленопреклоне́нно святу́ю ду́шу твою́ в ру́це Бо́жии пре́дал еси́, ю́же А́нгели святи́и вознесо́ша Горе́ ко Престо́лу Вседержи́теля, да со все́ми святы́ми предстоиши во сла́ве невече́рней, воспева́я песнь хвале́бную святы́х Святе́йшему Сло́ву: Аллилу́иа.

Икос 10
Стена́ всем святы́м и и́ноком отра́да, Пресвята́я Де́ва пред кончиною твое́ю яви́ся ти, провозвести́вши бли́зкое твое́ к Бо́гу отше́ствие. Мы же, дивя́щеся таково́му посеще́нию Богома́тере, вопие́м ти: Ра́дуйся, Небеси́ и земли́ Цари́цу лицезре́вый; ра́дуйся, явле́нием Бо́жия Ма́тере обра́дованный. Ра́дуйся, весть от Нея́ преселе́нию Небе́сному прие́мый; ра́дуйся, пра́ведною кончиною свя́тость жития́ твоего́ показа́вый. Ра́дуйся, в моли́тве пред ико́ною Богома́тере умиле́нный дух твой Бо́гу преда́вый; ра́дуйся, неболе́зненным исхо́дом прорече́ния твоя́ испо́лнивый. Ра́дуйся, венце́м безсме́ртия от руки́ Вседержи́теля увенча́нный; ра́дуйся, блаже́нство ра́йское со все́ми святы́ми, унасле́довавый. Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 11
Пе́ние непреста́нное Пресвяте́й Тро́ице вознося́, преподо́бне, всем житие́м твои́м подви́жник вели́кий благоче́стия яви́лся еси́, заблу́ждшим на вразумле́ние, боля́щим душе́ю и те́лом на исцеле́ние. Мы же, благода́рни су́ще Го́сподеви за такову́ю ми́лость Его́ к нам, вы́ну зове́м Ему́: Аллилу́иа.

Икос 11
Светопода́тельный свети́льник быв в житии, богоблаже́нне о́тче, и по сме́рти твое́й возсия́л еси́ я́ко светоза́рное свети́ло Росси́йския земли́: источа́еши бо от честны́х моще́й твои́х то́ки чуде́с всем, с ве́рою и любо́вию к тебе́ притека́ющим. Те́мже мы, я́ко моли́твеннику о нас те́плому и чудотво́рцу, вопие́м ти: Ра́дуйся, мно́жеством чуде́с от Го́спода просла́вленный; ра́дуйся, любо́вию твое́ю всему́ ми́ру возсия́вый. Ра́дуйся, любве́ Христо́вы ве́рный после́дователю; ра́дуйся, утеше́ние всем тре́бующим твоея́ по́мощи. Ра́дуйся, исто́чниче чуде́с неоскудева́емый; ра́дуйся, боля́щих и неду́жных исцели́телю. Ра́дуйся, воды́ многоцеле́бныя кла́дязю неисчерпа́емый; ра́дуйся, я́ко вся концы́ земли́ на́шея любо́вию твое́ю объя́л еси́. Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 12
Благода́ть и ве́лие твое́ дерзнове́ние пред Бо́гом ве́дуще, тебе́, преподо́бне о́тче, мо́лимся: моли́ся те́пле ко Го́споду, да храни́т Це́рковь Свою́ Святу́ю от неве́рия и раско́ла, от бед и напа́стей, да пое́м тобо́ю благоде́ющему нам Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 12
Пою́ще твое́ прославле́ние, ублажа́ем тя, преподо́бне, я́ко многомо́щна моли́твенника о нас пред Го́сподом, уте́шителя и засту́пника, и с любо́вию возглаша́ем ти си́це: Ра́дуйся, Це́ркве Правосла́вныя похвало́; ра́дуйся, Оте́честву на́шему щит и огражде́ние. Ра́дуйся, путеводи́телю, всех к Небеси́ направля́яй; ра́дуйся, защи́тниче наш и покрови́телю. Ра́дуйся, си́лою Бо́жиею мно́гая чудеса́ соде́явый; ра́дуйся, ри́зою твое́ю мно́гия неду́жныя исцели́вый. Ра́дуйся, вся ко́зни диа́вольския победи́вый; ра́дуйся, зве́ри ди́кия кро́тостию твое́ю покори́вый. Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 13
О преди́вный уго́дниче и вели́кий чудотво́рче, преподо́бне о́тче Серафи́ме, приими́ ма́лое сие́ моле́ние на́ше, в похвалу́ тебе́ возноси́мое, и, предстоя́ ны́не Престо́лу Царя́ ца́рствующих, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, моли́ся о всех нас, да обря́щем милосе́рдие Его́ в День Су́дный, в ра́дости пою́ще Ему́: Аллилу́иа.

Молитвенная помощь
Обратный звонок
Цитата дня
× Цитата дня
Кто без рассуждения кидается словами, пусть даже и правильными, тот делает зло.
преподобный Паисий Святогорец